Σάββατο, 18 Μαΐου 2013 00:00

Dungeon Crawl Classics RPG

Ένα D&D retroclone που δανείζεται στοιχεία από νεότερες εκδόσεις του D&D...

Κατηγορία RPG reviews
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014 00:00

Castles & Crusades

Ένα old school rpg που απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα εύκολο σύστημα με ρετρό αισθητική.

Κατηγορία RPG reviews