Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 00:00

3:16 Carnage Amongst The Stars

Βρισκόμαστε στο πολύ μακρινό μέλλον. Η Γη (Terra) είναι ένας πλούσιος πλανήτης. Ως Είδος έχουμε εξαπλωθεί στα μήκη και τα πλάτη του Σύμπαντος.

Κατηγορία RPG reviews